Khi mới ra đời vào năm 2006, IBS tập trung vào lĩnh vực tư vấn, cung cấp giải pháp quản lý tòa nhà thông minh (IBMS). Với nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân sự năng động, say mê đào sâu nghiên cứu công nghệ cao, IBS đã nhanh chóng trở thành công ty đứng đầu Việt Nam về tư vấn và cung cấp hệ thống quản lý tòa nhà thông minh. Đến nay, IBS đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực: